Školní polesí ve Valšovicích


Školní polesí ve Valšovicích je účelovým objektem Střední lesnické školy v Hranicích, je cvičným lesem v praktické výuce žáků. Umožňuje - vedle plnění všech úkolů v pěstební a těžební činnosti - rozvíjení odborné a pedagogické práce učitelů i zájmové činnosti žáků. Školní polesí SLŠ ve Valšovicích bylo založeno v r. 1921 vyčleněním a zakoupením státem z majetku hraběnky Althanové z Lipníka nad Bečvou - jako výsledek pozemkové reformy a úsilí Františka Matějky, zakladatele školního polesí a tehdejšího ředitele školy.


Školní polesí bylo ustanoveno jako ekonomická a organizační součást školy. V tomto svazku škola a školní polesí spolupracovaly až do r. 1951, kdy školní polesí přešlo do operativní správy státních lesů. Jelikož tato úprava škole nevyhovovala, bylo v r. 1958 školní polesí vráceno škole jako její součást. V 70. letech získalo školní polesí právní subjektivitu a organizační a ekonomickou samostatnost. Od 1. 9. 2003 splývá školní polesí se školou.