Lesní naučná stezka


V rámci programu environmentální výchovy a vzdělávání Olomouckého kraje zpracovala lesnická škola Hranice projekt Lesní naučné stezky Valšovice. Tato stezka má za úkol plnit osvětu ve vzdělávání veřejnosti, dětí školního věku, pedagogů základních i středních škol.

Stezka tvoří turisticky nenáročný okruh o délce asi 4 km a její trasa je volena tak, aby byla přístupná a zvládnutelná všem generacím a částečně i hendikepovaným spoluobčanům a pacientům lázní Teplice nad Bečvou, zejména na své počáteční trase po cestě Valšovická a Helfštýnská. Je vedena jak zpevněnými lesními cestami, tak i nově vytrasovanými chodníčky s minimálním převýšením (370-440 m n. m.) a místy zvlněným terénem.

Na trase o dvanácti zastávkách jsou umístěny výrazné orientační tabule s číslem zastávky a názvem objektu, na kterých informuje návštěvníky lesa o tom, k čemu slouží školní polesí, co je les, popisuje jeho formy a typy, jaké v něm rostou rostliny, dřeviny, ale i houby. Ukazuje s jakým hmyzem, rybami, obojživelníky, ptáky i savci se zde návštěvníci mohou setkat a v neposlední řadě o tom, jaký význam má v přírodě voda a samotný les.

Stezka začíná u lesovny školního polesí u nově vybudovaného přístřešku pro žáky školy, lesní pedagogiky, turisty a ostatní návštěvníky lesů okolo Valšovic. Je dostupná linkovými autobusy z Hranic nebo pěšky od konečné stanice autobusové linky Hranice - Teplice n. B. Pohodlná prohlídka stezky trvá 1,5 až 2 hodiny. Na několika místech jsou vybudována odpočívadla.

Přijďte se tedy projít svěžím lesem, dobře se odreagovat od každodenních starostí a zároveň se dovědět něco zajímavého o lese a hospodaření v něm na školním polesí.